0 szt

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych
osobowych w firmie P.P.M.M. MEDROS Sp. z o.o.

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:

Firmy: P.P.M.M. MEDROS Sp. z o.o.

Kod: 43-262, Miejscowość: Kobielice

Ulica: Pszczyńska 172

Telefon: +48 32 212 52 82 – 84

E-mail: biuro@medros.com.pl

Informuję, iż:

 1. Inspektorem Ochrony Danych w firmie P.P.M.M. MEDROS Sp. z o.o.

                jest Pan/Pani : Marek Kosko

telefon kontaktowy: 32 212 52 82 – 84

e-mail kontaktowy: biuro@medros.com.pl

miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy P.P.M.M. MEDROS Sp. z o.o.;

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą,*

                 /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie t treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez panią/Pana zgodami; *

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) I zgodnie treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; *

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy P.P.M.M. MEDROS Sp. z o.o., a w szczególności*:

dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 1. Pani/Pana dane zostały pozyskane:
 • w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;*

ze źródeł publicznie dostępnych; *

i obejmują:

 • imię i nazwisko;*
 • nazwę firmy;*
 • dane teleadresowe, *
 • informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;*
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy P.P.M.M. MEDROS Sp. z o.o.;
 • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy P.P.M.M. MEDROS Sp. z o.o.;
 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;
Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.

Skontaktuj się z nami

  Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli
  Metalowych MEDROS Sp. z o.o.

  ul. Pszczyńska 172
  43-262 Kobielice k. Pszczyny

  Tel. 32 212 52 81
  Tel. 32 212 52 82
  Tel. 32 212 52 83
  Tel. 32 212 52 84
  Faks 32 212 52 82 w. 25

  biuro@medros.com.pl

  Masz pytanie? Zadzwoń
  do Działu Obsługi Klienta.

  Tel. 32 212 52 82

  Aktualności

  27 wrz 2019

  Terminy realizacji

  TOWAR DOSTĘPNY OD RĘKI Informujemy, że dostępne są od ręki następujące meble: SB 1000 w kolorach 7035, 1015 SB 1200 w kolorze 7035 SB 900 w kolorze 7035 SSK 5 w kolorze 7035/5010 SSK 10 w kolorach 7035, ...

  Zobacz więcej