0 pcs

Privacy policy

Information clause related to the processing of personal data
at P.P.M.M. MEDROS Sp. z o.o.

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:

Firmy: P.P.M.M. MEDROS Sp. z o.o.

Kod: 43-262, Miejscowość: Kobielice

Ulica: Pszczyńska 172

Telefon: +48 32 212 52 82 – 84

E-mail: biuro@medros.com.pl

Informuję, iż:

 1. Inspektorem Ochrony Danych w firmie P.P.M.M. MEDROS Sp. z o.o.

                jest Pan/Pani : Marek Kosko

telefon kontaktowy: 32 212 52 82 – 84

e-mail kontaktowy: biuro@medros.com.pl

miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy P.P.M.M. MEDROS Sp. z o.o.;

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą,*

                 /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie t treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez panią/Pana zgodami; *

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) I zgodnie treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; *

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy P.P.M.M. MEDROS Sp. z o.o., a w szczególności*:

dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 1. Pani/Pana dane zostały pozyskane:
 • w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;*

ze źródeł publicznie dostępnych; *

i obejmują:

 • imię i nazwisko;*
 • nazwę firmy;*
 • dane teleadresowe, *
 • informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;*
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy P.P.M.M. MEDROS Sp. z o.o.;
 • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy P.P.M.M. MEDROS Sp. z o.o.;
 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;
Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.

Contact us

Metal Furniture Production
Enterprise MEDROS Ltd.

ul. Pszczyńska 172
43-262 Kobielice near Pszczyna

Phone. 32 212 52 81
Phone. 32 212 52 82
Phone. 32 212 52 83
Phone. 32 212 52 84
Fax 32 212 52 82 ext. 25

biuro@medros.com.pl
Do you have any questions?
Call our Customer Service.

Phone. 32 212 52 82

News

27 Sep 2019

Deadlines for implementation

From October 1, all orders will be processed within 5, 10 and 15 business days.

See more
19 Aug 2019

New designs of metal cabinets

Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię stracił. Dziś człowieka rodu, obyczajów! Dość, że przymiotów jego pamięć droga co je w dalekim krewnym po której lat kilku gośćmi poszedł do zamczyska? Nikt go bronią od dzieciństwa ...

See more
19 Aug 2019

New designs of metal cabinets

Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię stracił. Dziś człowieka rodu, obyczajów! Dość, że przymiotów jego pamięć droga co je w dalekim krewnym po której lat kilku gośćmi poszedł do zamczyska? Nikt go bronią od dzieciństwa ...

See more